16. 1. 2013

Kenya 2013

Report od Veľkého Roba z výletu z Kene. Príspevok bude priebežne dopĺňaný..

OBĽÚBENÉ PRÍSPEVKY