6. 12. 2012

Bir - Behind First Ridge

Videjko od Partyzánov Kuba Beňa a Aďa Ďuranu z tohtoročného výletu do Indických Himalájí.

OBĽÚBENÉ PRÍSPEVKY